Portada


Un BLOcqUEst pEr APrenDRE a fER bLOCquESTS*


Juliol de 2010

Actualitzat juliol de 2010Ana Rodera (anarodera@gmail.com)
Ingrid Noguera (ingridnoguera@gmail.com)
  1. Tasca
  2. Procés
  3. Recursos
  4. Avaluació
  5. Conclusió
  6. Crèdits
  7. Guia docent

  8. *Curs d'estiu Cibernàrium: "Blogquest: Organitza activitats didàctiques col.laboratives"
    (Imatge extreta de http://www.flickr.com/photos/pvillarrubia/4660189701/ )