Guia docent

A continuació us presentem, breument, els objectius, continguts i metodologia del curs.

Objectius

• Reconèixer i experimentar possibles usos educatius d’eines pròpies de la web 2.0 dins de contextos d’ensenyament-aprenentatge.
• Promoure experiències educatives que afavoreixin l’aprenentatge col•laboratiu mitjançant la utilització d’eines de la web social.
• Realitzar un blocquest a partir de l’ús educatiu de diferents eines de la web 2.0.

Continguts

a) Presentació de la web 2.0 i les seves implicacions educatives.
b) Definició i apartats dels blocquests. Exposició de possibles usos educatius d’aplicacions de la web social.
c) Suport tecnològic per a desenvolupar un blocquest (Gmail, googledocs, Blogger).
d) Realització d’una activitat educativa col•laborativa 2.0: el Blocquest.

Temporalització

Sessió 1 (4 h)
 • Introducció a la situació educativa i social actual.
 • Visió global de les relacions que s’estan establint entre el context educatiu i les tecnologies web.
 • Presentació de l’activitat pedagògica webquest i de la seva adaptació blocquest.
 • Creació de compte de correu a Google.
 • Inici de treball amb Googledocs.


Sessió 2 (4h)
 • Presentació (intensiva) de l’eina: Bloc (escriptori d’edició).
 • Publicació i edició d’un bloc personal/grupal.
 • Explicació i pràctica de diferents serveis/aplicacions 2.0.
 • Elaboració d’un projecte de blocquest mitjançant una eina d’edició col•laborativa.


Sessió 3 (4h)
 • Vinculació de les eines 2.0 amb les diferents fases de la creació d’un blocquest.
 • Ampliació del projecte inicial blocquest integrant els serveis/aplicacions 2.0 de manera educativa dins del bloc.


Sessió 4 (4h)
 • Presentació dels blocquests creats.

Metodologia

• Ensenyament semidirectiu.
• Aprenentatge col•laboratiu mitjançant la utilització d’un blocquest d’aula.
• Producció individual o grupal, en funció dels interessos dels assistents, d’un blocquest.

Dossier